Välkommen till MUU

Maskinssektionens Utbildningsutskott

Maskins Utbildningsutskott, förkortat MUU, arbetar aktivt med att förbättra utbildningen. Detta gör vi bland annat genom att hålla kontakt med studenter, delta på kursnämnder och genom kontinuerlig studieövervakning.

I MUU strävar vi efter att bestå av studenter från alla årskurser. Om du vill förändra och påverka din studiesituation och vill engagera dig i utbildningsfrågor är du varmt välkommen till MUU.

 

Kontakt

I Loungen (mellan Bulten och Winden) hålls det öppna möten varje tisdaglunch, alla är välkomna!

Mail till utskottet: muu@mtek.chalmers.se

Charlie Johansson

Ledarmot

Jag är här mot min vilja, någon kom o rädda mig.

Johan Charliesson

Kossa

asdsad sdasad
asd asd

aaaaaaaaaaaaaaaaa
sssss
ddd
ff
ff
f

ff
f
f
f

ff

ff
f

ff