Välkommen till MUU

Maskins Utbildningsutskott

Maskins Utbildningsutskotts roll i sektionen är att bevaka och främja alla Maskinteknologers studieintressen. Vi är uppmärksamma om vad studenternas åsikter kring utbildningen är; och vi bidrar till att programledningen och institutioner får en rättvis uppfattning om studenternas upplevelse av utbildningen. Vi agerar även som en mellanhand mellan studenter och lärare, samt hjälper studenter om de har några frågor rörande deras utbildning.

MUU anordnar också arrangemang av olika slag som varje sektionsmedlem är välkommen till. Bland annat så håller MUU i en pluggfrukost i början av varje tentamensperiod, där vi bjuder sektionen på en god frukost. Vi arrangerar även en årlig prisutdelning som kallas för Gyllene Pekpinnen, där läsårets mest uppskattade pedagoger både hyllas och tackas.

Hör gärna av dig till oss om du har några funderingar eller tankar, stort som smått.

Kontakt

MUU@mtek.chalmers.se

Facebook.com/MaskinsUtbildningsutskott

Elin Marklinder

Ordförande

Maskinteknik - Andra året

Jildau Beydals

PR

Maskinteknik - Andra året

Malin Berggren

Studier och stök

Maskinteknik - Andra året

Filip Håkansson

Event

Maskinteknik - Andra året

Isaac Kennedy

Event

Maskinteknik - Andra året

Tilde Eklind

Event

Maskinteknik - Andra året

Birger Arvidsson

PR

Maskinteknik - Andra året