Masterrepresentant

Vi i MUU jobbar kontinuerligt med att förbättra maskins masterprogram. En mastersrepresentant är en kontaktperson för MUU i de olika masterprogrammen. Du hjälper MUU genom att bevaka utbildningen på din master. Genom att göra detta kan vi tillsammans förbättra utbildningen så att Maskinteknik på Chalmers blir en utbildning i världsklass.

Som Mastersrepresentant ska man:

  • Rapportera till MUU en gång per läsperiod.
  • Gå på kursnämnder om det behövs.
  • Prata med klasskamrater och se hur de upplever kurserna.

Om du är intresserad av att vara mastersrepresentant för min master så anmäl dig i formuläret nedan!

 

Genom att skicka formuläret godkänner du att vi sparar ditt namn, mail och master under 1 års tid. Din information används för att kunna kontakta dig. Du har rätt att få din information borttagen.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MUU works as well to continuously improve mechanical’s eight master’s programs. In order to better the quality of your program we need to your help. MUU tries to maintain a minimum of one student contact per program called a master’s representative.

As a master’s representative you’re tasked with:

  • Report to MUU once a semester.
  • Attend the necessary course evaluations.
  • Talk with classmates regarding how they feel about the classes.

If you’re interested in being a master’s representative for your master fill in the form below!

 

By sending in the application you’re accepting that we save your name, email and master in 1 years time. This information is used to contact you. You’ve got a right to get your information removed.