Kursenkät

Efter att en kurs har gått mot sitt slut skickas en kursenkät ut till alla studenter som läste kursen. I enkäten ger studenterna sina synpunkter om kursen, vad som var bra och det som bör förbättras.

Kursenkäten är den primära informationskällan för programledningen och institutionerna för hur kurserna har gått. Det är därför ytterst viktigt att studenter tar sin tid att fylla i dessa enkäter, så informationen når fram till alla berörda parter.

Kursrepresentant

Att engagera sig som kursrepresentant ingår som en del av utbildningen på Maskinteknik, och därför kommer alla någon gång under deras studier på kandidatnivå bli utlottad som kursrepresentant.

Kursrepresentanter hjälper programledningen och institutionerna (examinator, föreläsare, m.m.) att få en uppfattning om hur kurserna går, och underlättar därmed för Maskinteknik att förbättra och vidareutveckla sina kurser.

MUU har sammanställt en kort PDF om vad det innebär att vara kursrepresentant som bör läsas, tryck här.