0


Kallelse andra ordinarie vårmöte, SM4

april 2, 2024

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte, SM4.  Tisdag den 9 april kl 12:00-13:00 med fortsättning kl 17:30. Mötet kommer äga rum i HA1.  Preliminära föredragningslistan finns […]


Valberedningens nomineringar till SM4

april 2, 2024

Valberedningens nomineringar till SM4 hittar du här. Glöm inte att du alltid kan självnominera dig antingen genom att maila mstyret@mtek.chalmers.se eller genom att ta upp det direkt på mötet. I.W.S.I. […]


Valberedningens nomineringar till SM3

januari 22, 2024

Valberedningens nomineringar till SM3 hittar du här. Glöm inte att du alltid kan självnominera dig antingen genom att maila mstyret@mtek.chalmers.se eller genom att ta upp det direkt på mötet. I.W.S.I. […]


Kallelse första ordinarie vårmöte, SM3

januari 21, 2024

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte, SM3.  Söndag den 28 januari kl 10:00 med fortsättning tisdag den 30 januari kl 12:00-13:00 och 17:30-tills vi är klara. […]


Valberedningens nomineringar till MUU

december 6, 2023


Valberedningens nomineringar till Programrådet

november 8, 2023


Kallelse andra ordinarie höstmöte, SM2

november 7, 2023

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie höstmöte, SM2.  Tisdagen den 14 november 12.00-13.00 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1.  Preliminära föredragningslistan finns […]


Kallelse första ordinarie höstmöte, SM1

september 5, 2023

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte, SM1.  Tisdagen den 12 september 12.00-13.00 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1.  Det kommer att […]


M-Styrets nomineringar till Valberedningen 23/24

september 5, 2023

Nedan följer M-Styrets nomineringar till Valberedningen 23/24. Det finns fyra vakanta platser tills Valberedningen är fylld så om du skulle vilja självnominera dig kan du maila info@mtek.chalmers.se eller ta upp […]


Kallelse andra ordinarie vårmöte, SM4

april 12, 2023

[English below] Välkommen att delta på Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte, SM4.  Tisdagen den 18e april 12.00-13.00 och 17:30-tills vi är klara. Mötet kommer äga rum i HA1. Punkt 10.1 Proposition […]